Privacy

Privacybeleid

1. ALGEMENE NOTA'S EN VERPLICHTE INFORMATIE

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze privacy policy legt uit welke gegevens we verzamelen en wat we gebruiken voor. Het verklaart ook hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligings hiaten kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Wij hebben uitgebreide technische en operationele waarborgen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig getoetst en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Nota aan de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:
RacetrackCoach Ltd.     
Henkenbergstr. 34
44797 Bochum
Telefoonnummer: +49 15752206484
E-Mail adres: info@racetrackcoach.net

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de belanghebbende recht op een klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevens portabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, hetzij aan zichzelf of aan een derde partij in een gemeenschappelijke, machine-leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere controleur aanvraagt, wordt dit slechts gedaan voor zover het technisch haalbaar is.

Informatie, rectificatie, annulering, beperking en oppositie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie, uitwissing, Beperking van de verwerking en verzet tegen de verwerking van dergelijke gegevens. U contact met ons op elk gewenst moment op het adres in de afdruk voor verdere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens.

2. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

Sommige van de websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "session cookies". Ze zullen automatisch worden verwijderd aan het einde van uw bezoek. Deze slaan een zogenaamde zittingsidentiteitskaart op, waarmee diverse verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke zitting kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u bezoekt.

U uw browser instellen om u te informeren over de instelling van cookies en om cookies alleen per geval toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten, en om de cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. om te activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

De rechtsgrondslagen voor mogelijke verwerking van persoonsgegevens en hun opslagtijd variëren en worden gepresenteerd in de volgende paragrafen. Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wenst (bijv. winkelwagentje), worden opgeslagen op basis van Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. De website exploitant heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloos en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw browsegedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Server logboekbestanden

Wanneer u de website op een informatieve manier gebruikt, d.w.z. Als u ons niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn voor ons om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te verzekeren. De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

 • Browser type en browserversie
 • besturingssysteem gebruikt
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de toegang tot de machine
 • Tijdstip van serveraanvraag
 • IP-adres
 • Tijdzone verschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-status code
 • hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgebracht

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op kunst. De website exploitant heeft een legitiem belang in de technisch foutloos presentatie en optimalisatie van haar website-voor dit doel, de server log bestanden moeten worden geregistreerd.

Contact

Als u ons vragen per e-mail of contactformulier verzendt, zullen uw gegevens worden verstrekt via het aanvraagformulier (uw e-mail adres, indien van toepassing. Uw naam en telefoonnummer) met inbegrip van de contactgegevens die u er voor de verwerking van het verzoek en in geval van follow-up vragen. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming. Voor zover wij ons contactformulier gebruiken om inzendingen aan te vragen die niet nodig zijn om contact met ons op te nemen, hebben we ze altijd als optioneel gemarkeerd. Deze informatie wordt door ons gebruikt om uw aanvraag te specificeren en om de afhandeling van uw aanvraag te verbeteren.

Voor zover dit informatie is over communicatiekanalen (bijv. e-mail adres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij ook via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden. U deze toestemming uiteraard op elk moment voor de toekomst intrekken.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden derhalve uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). U deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zijn uitgevoerd totdat de intrekking onaangetast blijft.

Wij schrappen de gegevens in deze context na opslag is niet meer noodzakelijk of u hebt uw toestemming ingetrokken, of beperkt de verwerking als er wettelijke bewarings verplichtingen zijn.

Online bestellingen

Wanneer u een online bestelling plaatst op onze website, verzamelen wij verschillende gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het contract. De rechtsgrondslag is de sluiting en uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, b GDPR. De gegevens zullen worden opgeslagen voor de duur van het contract en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Voor de verwerking van betalingen, gebruiken we verschillende payment service providers, die altijd worden geïdentificeerd en ontvangen uw inzendingen direct en zijn dus ontvangers van uw persoonlijke gegevens verzameld in verband met het betalingsproces. De rechtsgrondslag voor de betrokkenheid van betalingsdienst verleners is de contract verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, b GDPR. De opslag voor het doel van betaling vindt voor de duur van de betalingsverwerking plaats.

Toepassingen

Je jezelf elektronisch te vinden in s. via e-mail of Web Forms, van toepassing op ons bedrijf. Wij zullen uw gegevens uiteraard alleen gebruiken voor de verwerking van uw aanvraag en zullen deze niet doorgeven aan derden. Houd er rekening mee dat ongecodeerde e-mails niet worden verzonden op een toegangs-beschermde manier. Als u een specifieke positie hebt aangevraagd en deze al is ingevuld, of als wij van mening zijn dat u ook of zelfs beter geschikt bent voor een andere positie, dan zouden wij uw aanvraag binnen het bedrijf graag doorsturen. Laat het ons weten als u niet akkoord gaat met een forwarding. Uw persoonlijke gegevens zullen onmiddellijk na de voltooiing van het aanvraag proces of na een maximum van 6 maanden worden gewist, tenzij u ons uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor een langere opslag van uw gegevens of een overeenkomst is gesloten. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a, b en f GDPR en afdeling 26 van de Duitse Duitse Fine O's.

3. PLUGINS EN HULPMIDDELEN

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de Google-Operated site YouTube. De site wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers. De YouTube-server zal worden geïnformeerd welke van onze pagina's die u hebt bezocht. De integratie vindt plaats in de uitgebreide modus voor gegevensbeveiliging of deGeencookie-oplossing, dat wil zeggen alleen wanneer de video wordt afgespeeld, u cookies en pixeltags om advertenties en zoekresultaten te personaliseren. Wanneer de YouTube-video wordt afgespeeld, worden de volgende gegevens doorgegeven aan Google als een YouTube-operator:

 • het IP-adres,
 • het specifieke adres van de pagina die we hebben geopend,
 • de verzonden id van de browser en
 • Systeemdatum en-tijd van de oproep,
 • bestaande cookies die kunnen worden gebruikt om een unieke identificatie van uw browser.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, u uw browsegedrag rechtstreeks aan YouTube koppelen met uw persoonlijke profiel. Je dit voorkomen door je aan te melden bij je YouTube-account. We willen er graag op wijzen dat Google meer gegevens kan ontvangen over cookies die u al hebt opgeslagen. De mate waarin deze worden geëxploiteerd door Google is buiten onze controle.

Het gebruik van YouTube wordt uitgevoerd in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om u te kunnen voorzien van een breed scala van multimedia-informatie. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1,vanhetGDPR.

Ga voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Timify

Deze pagina maakt gebruik van het online reserveringssysteem "Timify" om uw afspraak te coördineren. De exploitant is TerminAppGmbH,Balanstraße73, Building No. 24, 3e verdieping, 81541 München, vertegenwoordigd door de Managing Director de heer Andreas Knürr.

Bij het boeken van een online afspraak via Timify, is het noodzakelijk dat het e-mail adres, voor-en achternaam en mobiele telefoonnummer dat u verstrekt zal worden verzameld door Timify en doorgegeven aan ons voor het doel van het contract. Voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Timify:  https://www.timify.com/de-de/legal/

4. GEGEVENSOVERDRACHT

In principe zullen uw gegevens niet worden overgedragen aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of de overdracht van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie of u eerder uitdrukkelijk de overdracht van uw gegevens heeft ingevoerd Overeengekomen.

Gegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners en partnerbedrijven zoals online payment providers, voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling. In dergelijke gevallen is de hoeveelheid verzonden gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum. Voor zover onze dienstverleners in contact komen met uw persoonsgegevens, zorgen wij ervoor dat zij voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming op dezelfde wijze binnen de werkingssfeer van de orderverwerking overeenkomstig artikel 28 GDPR. Let ook op de respectieve gegevens beschermings berichten van de providers. De desbetreffende dienstverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van de diensten van derden, waarbij wij de diensten controleren op naleving van de wettelijke vereisten binnen de reikwijdte van de redelijkheid.

Wij hechten groot belang aan de verwerking van uw gegevens binnen de EU/EER. We kunnen echter wel service providers gebruiken die gegevens buiten de EU/EER verwerken. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de ontvanger vóór de overdracht van uw persoonsgegevens een passend niveau van gegevensbescherming krijgt. Dit betekent dat een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met de normen binnen de EU, wordt bereikt door middel van EU-standaardcontracten of een adequaat besluit, zoals het EU-privacy-schild.

5. PPRIVACY POLICY voor de "race track coach" app

Verantwoordelijke instantie

Gebruikers moeten de volgende contactoptie gebruiken om informatie te verkrijgen over het verzamelen en verwerken van gegevens van de aanbieder op elk moment en/of om correctie, blokkering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens te ontvangen.

Race track coach Ltd.
34 HenkenbergStr.
44797 Bochum
Telefoon: 015752206484
E-mailadres: florian.boehnisch@web.de

Verwerking van persoonsgegevens bij het downloaden van de app

Als de app wordt gedownload van de Play Store die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) of vanuit de App Store van Apple Inc (1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA), is de App Store vereist voor het downloaden informatie aan de respectievelijke winkel exploitant. Deze omvatten met name de gebruikersnaam, het identificatienummer van het apparaat, het opgeslagen e-mailadres, een bestaand klantnummer, het tijdstip van de Download en de betalingsinformatie die door de gebruiker is verstrekt. De aanbieder heeft geen invloed op deze gegevensverzameling en is daar niet verantwoordelijk voor.

De provider verwerkt de gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het downloaden van de app naar de smartphone van de gebruiker.

Voor zover de gebruiker zijn gewone verblijfplaats in de Europese economische ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bedrijf dat is verbonden met Google, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de app

Als onderdeel van de registratie die vereist is voor het gebruik van de app,

het e-mailadres en de naam van de gebruiker. De gebruiker is echter vrij om zijn burgerlijke naam of een pseudoniem te gebruiken. De verwerking geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG en is vereist voor de uitvoering van een contract

Afspraak boekingen

Verzamelen, verwerken en openbaar maken van persoonsgegevens voor afspraak boekingen

Bij het boeken van een afspraak verzamelt en verwerkt de aanbieder de persoonsgegevens van de gebruiker alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling en verwerking van zijn boeking, alsook voor het verwerken van de vragen van de gebruiker. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG en is vereist voor de uitvoering van een contract.

De gebruikersgegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door de gebruiker gekozen betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen neemt de aanbieder strikt de wettelijke vereisten in acht. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is beperkt tot een minimum.

Beëindiging, verwijdering

De gebruiker kan permanent stoppen met het gebruik van de app door deze te verwijderen van zijn of haar apparaat. In het geval van verwijdering van de app, worden de lokale informatie en gegevens permanent verwijderd.

Duur van de opslag

Na volledige contractverwerking worden de gegevens eerst opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, met name het fiscaal en handelsrecht, en vervolgens gewist na afloop van de deadline, op voorwaarde dat u verdere verwerking hebt voltooid en niet hebben ingestemd met het gebruik.

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft de gebruiker recht op de volgende rechten uit hoofde van de artikelen 15 tot en met 20 AVG: recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.

Bovendien is de gebruiker krachtens artikel 21, lid 1, van de AVG gerechtigd om bezwaar te maken tegen de verwerkingen op basis van artikel 6, lid 1, f AVG en voor verwerking met het oog op direct marketing.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Op grond van artikel 77 van de AVG heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht op verzet

De hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op het rechtmatige belang van de aanbieder in overeenstemming met Art. f GDPR, de gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen op elk moment met effect voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie.

Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij de aanbieder dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of indien de verwerking van de gegevens de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6. BEVEILINGING VAN GEGEVENS

Wij hebben uitgebreide technische en operationele waarborgen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig getoetst en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Vanaf juni 2019